Databeskyttelse


Databeskyttelseserklæring for TopPatterns Nordic AB

Kravene i EUs generelle forordning om databeskyttelse (i det følgende DSVGO) gælder i hele Europa. Vi ønsker hermed at informere Dem om den behandling af personlige oplysninger, som foretages i vores virksomhed, jævnfør denne forordning (Artikel 13 og 14 DSGVO). Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om denne fortrolighedspolitik, kan du indstille det til enhver tid til den e-mail-adresse, der er angivet i stk. 2 eller 3.

I. Overblik

    Anvendelsesområde
    Ansvarshavende
    Den databeskyttelsesansvarlige
    Datasikkerhed

II. Databehandlingen i detaljer

    Generel information om databehandlingen
    Adgang til hjemmeside/applikation
    Newsletter
    Ansøgning
    Kundesupport
    Ordrebehandling
    Tracking
    Betaling med Klarna

III. Rettigheder for den involverede person

    Ret til indsigelse
    Ret til information
    Ret til berigtigelse
    Ret til sletning („Retten til at blive glemt“)
    Lov om begrænsning af databehandlingen
    Ret til overførsel af data
    Ret til tilbagekaldelse af samtykke
    Ret til at indgive klage

I. Overblik

Dette afsnit af databeskyttelseserklæringen finder De oplysninger om anvendelsesområdet, den ansvarlige for databehandlingen, den databeskyttelsesansvarlige samt datasikkerheden.

1. Anvendelsesområde
Databehandlingen hos TopPatterns Nordic AB kan primært opdeles i to kategorier:
- I forbindelse med ordrebehandlingen behandles alle oplysninger, som behøves for at behandle en ordre hos TopPatterns Nordic AB. Deres oplysninger videregives i det omfang, det behøves for ordrebehandlingen, til eksterne leverandører, for eksempel logistikvirksomheder og leverandører af betalingstjenester,.
- Når der tages forbindelse til vores hjemmeside, i særdeleshed online-shoppen hos TopPatterns Nordic AB, udveksles informationer mellem Deres computerenhed og vores server. Her kan det dreje sig om personlige oplysninger De oplysninger, som er registreret på denne måde, anvendes blandt andet til at optimere vores website eller reklamerne i browseren på Deres computerenhed.
Denne databeskyttelseserklæring gælder for følgende websites:
- Vores websites på toppatterns.se, toppatterns.dk, toppatterns.fi, toppatterns.no
- Til hver en tid, når der fra en af vores websites (f.eks. hjemmesider, underdomæner, mobile applikationer, webtjenester eller tilhørsforhold på tredjeparts websites) refereres til denne databeskyttelseserklæring, uanset hvilken tilgang, man har anvendt. Alle disse websites kaldes også "Tjenester".

2. Ansvarshavende
Den ansvarlige for databehandlingen - altså den person, som træffer afgørelser angående behandling af personlige oplysninger i sammenhæng med vores Tjenester - er
TopPatterns Nordic AB
Värdshusvägen 1
181 66 Lidingö  
Sverige
Telefon: +46 705 611 206
E-Mail: info@toppytterns.com

3. Den databeskyttelsesansvarlige
De kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på følgende måde:
TopPatterns Nordic AB
Catharina Jansson
Värdshusvägen 1
181 66 Lidingö  
Sverige

4. Datasikkerhed
For at foretage de foranstaltninger, som kræves i Artikel 32 i DSGVO, og dermed opnå et ordentligt beskyttelsesniveau, har vi etableret et system til informationshåndtering i vores virksomhed.
II. Databehandlingen i detaljer

I dette afsnit af databeskyttelseserklæringen informerer vi Dem i detaljen om behandlingen af personlige oplysninger i forbindelse med vores Tjenester. Af hensyn til overskueligheden opdeler vi disse oplysninger efter de bestemte funktionaliteter på i forbindelse med vores Tjenester. Den normale brug af tjenesterne kan indeholde forskellige funktionaliteter og dermed også forskellige behandlinger efter hinanden eller på samme tid.
1. Generel information om databehandlingen

Forarbejdning, som er repræsenteret alle nedenfor gælder, som intet andet er angivet:

a. Ingen forpligtelse til at overgive information
Der er hverken en kontraktmæssig eller retlig forpligtelse for levering af personoplysninger. De er ikke forpligtet til at stille data til rådighed.

b. Konsekvenserne af ikke at stille data til rådighed

De oplysninger, der er nødvendige, (data, der fremstår som obligatoriske), men som ikke stilles til rådighed, medfører, at den pågældende Tjeneste ikke kan ydes. Desuden resulterer udeladelsen af at stille oplysningerne til rådighed i, at vores tjenester ikke kan ydes på samme måde og i samme kvalitet.

c. Samtykke

I forskellige tilfælde, har De mulighed for at give os dit samtykke til yderligere forarbejdning i forbindelse med den præsenteres under behandling (i givet fald for en del af oplysningerne). I dette tilfælde informerer særskilt vi Dem i forbindelse med den pågældende samtykkeerklæring om alle modaliteter og spændvidden af samtykket samt om de formål, vi har med disse databehandlinger.

d. Overdragelse af personlige oplysninger til tredjelande

Hvis vi sender til tredjelande, altså lande udenfor EU, finder overleveringen udelukkende sted i overensstemmelse med overholdelse af de lovmæssige betingelser herfor.

Betingelser for antagelse er reguleret af artikel 44 -49 i DSGVO.

e. Hosting af eksterne tjenesteydere

Vores databehandling foregår i vid udstrækning med deltagelse fra ydere af såkaldt hosting, som stiller dataoplagringsplads og kapacitet til databehandling til rådighed for os i deres datacentre og foretager bearbejdning af personlige oplysninger på vores vegne. Disse leverandører af tjenesteydelser behandler data enten udelukkende i EU eller også har vi garanteret et ordentligt databeskyttelsesniveau ved hjælp af EU-standardklausuler til databeskyttelse.

f. Indsendelse til statslige myndigheder

Vi overgiver personlige oplysninger til statslige myndigheder (herunder retshåndhævelse), hvis dette er nødvendigt for opfyldelsen af en retlig forpligtelse, som vi er underlagt (retsgrundlag: Artikel 6 stk. 1 c) DSGVO) eller det, der er nødvendigt for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav (Retsgrundlag: Artikel 6 stk. 1 f) DSGVO).

g. Datalagringens varighed

Vi opbevarer ikke Deres data længere, end vi behøver til det specifikke formål med databehandlingen. Er oplysninger ikke mere påkrævet for opfyldelsen af kontraktlige og lovbestemte forpligtelser, slettes de regelmæssigt medmindre deres midlertidige opbevaring stadig er nødvendig. Årsager til dette kan være som følger:

    Opbevaringspligt i forbindelse med skatteforanstaltninger
    Opretholdelse af bevis for retstvister i forbindelse med den lovpligtige forskrifter vedrørende forældelse

Det er ligeledes muligt for os at lagre Deres data længere, hvis De har meddelt os Deres udtrykkelige samtykke hertil.

h. Datakategorier

    Accountdata: Login-/Bruger-ID og Password
    Personlige stamdata: Titel, tiltale/køn, fornavn, efternavn, fødselsdato
    Adresse: Gade, husnummer, muligvis anden adresseinformation, postnummer, by, land
    Kontaktoplysninger: Telefonnummer, faxnummer, e-mailadresse(r)
    Oplysninger om uddannelse: Studievarigheden, videregående uddannelse,
    Legitimationsoplysninger: Detaljerne om den Tjeneste, De har efterspurgt. Tidspunkter og tekniske oplysninger om registrering, bekræftelse og afmelding; Oplysninger, du har angivet under registreringen
    Oplysninger om bestilling: Bestilte produkter, priser, betaling og leveringsinformation
    Betalingsinformation: Data vedrørende konto, kreditkort og andre betalingsløsninger som PayPal
    Adgangsoplysninger: Dato og tidspunkt for besøget på vores Tjeneste; siden hvorfra det adgangsgivende system er kontaktet på vores side, identifikation af de anvendte sider(Session ID); desuden følgende oplysninger om computersystemet: Anvendt internetprotokoladresse (IP adresse), browsertype og browserversion, type enhed, operativsystem og lignende tekniske oplysninger.
    Ansøgningssdata Curriculum vitae, certifikater, beviser, arbejdsprøver, attester, billeder

2. Adgang til hjemmeside/applikation

Her beskrives, hvordan vi håndterer Deres personlige oplysninger, når De anvender vores tjenester. Især henviser vi til, at fremsendelse af tilgangs-data til eksterne indholdsudbydere (Se b.) er uundgåelig på grund af den tekniske overførselsfunktion for information på internettet.
a. Oplysninger om behandling
Datakategorier: Tilgangsdata
Formål: Etablering af forbindelse, præsentation af indhold i Tjenesten, Opdagelse af angreb på vores hjemmeside er baseret på usædvanlige aktiviteter, fejldiagnose     
Retsgrundlag: Art. 6 Abs. 1 f) GDPR     
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: Korrekt funktion af Tjenesterne, datasikkerhed og forretningsprocesser, forhindring af misbrug, forebyggelse af beskadigelse forårsaget af indgreb i informationssystemerne
Datalagringens varighed: 14 dage
                    
b. Modtagere af personoplysningerne
Modtagere af personlige oplysninger: Tjenesteudbydere af hosting og applikationer samt eksterne indholdsleverandører, der leverer indhold (f.eks. billeder, videoer, integrerede indlæg fra sociale netværk, reklamebannere, skrifttyper, opdateringsoplysninger) som behøves til visning af Tjenesten
De pågældende oplysninger: Tilgangsdata
Retsgrundlaget for overlevering: Ordrebehandling (Artikel 28 GDPR)
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: velfungerende funktion for tjenesterne, (forbedret) præsentation af indholdet
               
3. Newsletter

Her beskriver vi, hvad der sker med Deres personlige data i forbindelse med et abonnement på vores nyhedsbrev:
a. Oplysninger om behandling
Datakategorier: E-mailadresse    
Formål: Bekræftelse af registrering (dobbelt opt-in proces), tilsendelse af nyhedsbrev
Retsgrundlag: Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) GDPR
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -
Datalagringens varighed: Varighed af abonnementer for nyhedsbrevet
    
Datakategorier: Personlige stamdata
Formål: Personalisering af nyhedsbrevet
Retsgrundlag: Artikel 6 styk 1 b) GDPR     
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -     
Datalagringens varighed: Varighed af abonnementer for nyhedsbrevet
                   
Datakategorier: Legitimationsoplysninger     
Formål: Sporbarhed nyhedsbrevsregistrering/bekræftelse / afmelding
Retsgrundlag: Artikel 6 stk. 1 tændt. b), f) GDPR
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: Bevis for gennemført registrering/bekræftelse/afmeldelse af nyhedsbrevet
Datalagringens varighed: Varighed af abonnementer for nyhedsbrevet
                    
Datakategorier: Brugerprofildata nyhedsbrev     
Formål: interesse-orienteret opbygning af nyhedsbrevet
Retsgrundlag: Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) GDPR
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: Forbedring af vores Tjeneste, reklametiltag     
Datalagringens varighed: Varighed af abonnementer for nyhedsbrevet
                    
b. Modtagere af personoplysningerne

Modtagere af personlige oplysninger: Tjenesteudbyder for nyhedsbrevet
De pågældende oplysninger: alle ting, herunder data     
Retsgrundlaget for overlevering: Ordrebehandling (Artikel 28 GDPR)    
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -
               
4. Ansøgning

I en kontinuerlig ansøgningsproces behandler vi Deres personlige oplysninger på følgende måde:
a. Oplysninger om behandling

Datakategorier: Adresse- og kontaktoplysninger     
Formål: Identifikation, kontakt, kommunikation til indledningen af kontraktens indgåelse
Retsgrundlag: Artikel 6 styk 1 b) GDPR
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -
Datalagringens varighed: 6 måneder
                   
Datakategorier: Personlige stamdata
Formål: Identifikation, kontakt, aldersverifikation
Retsgrundlag: Artikel 6 styk 1 b) GDPR
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -     
Datalagringens varighed: 6 måneder

Datakategorier: Ansøgningsdata
Formål: Udvælgelse af ansøgere    
Retsgrundlag: Artikel 6 styk 1 b) GDPR
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -
Datalagringens varighed: 6 måneder                   

b. Modtagere af personoplysningerne
 
Modtagere af personlige oplysninger: Tjenesteudbydere til håndtering af ansøgere     
De pågældende oplysninger: alle ting, herunder data
Retsgrundlaget for overlevering: Ordrebehandling (Artikel 28 GDPR)
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -               

5. Kundesupport

Hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, når du kontakter vores kundeservice kan du finde her:
a. Oplysninger om behandling

Datakategorier: Personlige stamdata, kontaktdata, indholdet i henvendelsen/klagen
Formål: Behandling af kundeforespørgsler og klager fra brugere
Retsgrundlag: Artikel 6 stk.1 b), f) GDPR
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: Kundeloyalitet, forbedring af vores Tjeneste og service
Datalagringens varighed: Behandlingen af forespørgslen
                    
Datakategorier: Oplysning om uddannelse     
Formål: Opbygningen af en studenterrabat
Retsgrundlag: Artikel 6 stk.1 b), f) GDPR
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -
Datalagringens varighed: Varigheden af rabatten                   

b. Modtagere af personoplysningerne

Modtagere af personlige oplysninger: Tjenesteudbyder til håndteringen af kontakter     
De pågældende oplysninger: alle ting, herunder data
Retsgrundlaget for overlevering: Ordrebehandling (Artikel 28 DSGVO)
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -               

6. Ordrebehandling

Følgende information beskriver, hvordan Deres personlige oplysninger behandles, når De foretager en bestilling hos os

a. Oplysninger om behandling

Datakategorier: Personlige stamdata, adresseoplysninger, kontaktdata, betalingsoplysninger     
Formål: Behandling af ordren     
Retsgrundlag: Arti 6 stk.1 b), f) GDPR
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -
Datalagringens varighed: 10 år
                   
Datakategorier: Personlige stamdata, adresseoplysninger, kontaktdata, betalingsoplysninger
Formål: Oprettelse af en brugerkonto, hvis det ikke ønskes at bestille som gæst
Retsgrundlag: Artikel 6 stk. 1 a) GDPR    
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -
Datalagringens varighed: Indtil sletning af brugerkontoen på brugerens anmodning

b. Modtagere af personoplysningerne

Modtagere af personlige oplysninger: Tjenesteudbyder for hosting og drift af applikationer
De pågældende oplysninger: Personlige stamdata, adresseoplysninger, kontaktdata, betalingsoplysninger     
Retsgrundlaget for overlevering: Ordrebehandling (Artikel 28 GDPR)
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -

Modtagere af personlige oplysninger: Udbyder af betalingstjenester
De pågældende oplysninger: Personlige stamdata, betalingsoplysninger
Retsgrundlaget for overlevering: Ordrebehandling (Artikel 28 GDPR)
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -

Modtagere af personlige oplysninger: Forsendelsesvirksomheder
De pågældende oplysninger: Personlige stamdata, adresser, kontaktdata     
Retsgrundlaget for overlevering: Ordrebehandling (Artikel 28 GDPR)
Hvis det er tilfældet, lovmæssig interesse: -    

7. Tracking

I det følgende beskriver vi hvordan personlige oplysninger ved hjælp af Tracking-teknologier behandles med analyse og optimering til markedsføringsformål.

Beskrivelse af sporing indeholder også oplysninger om, hvordan De kan forhindre eller modsætte Dem databehandlingen. Bemærk venligst, at den såkaldte „Opt-out“, altså afvisningsfunktionen, i reglen gemmes i Cookies. Når De bruger vores Tjenester fra en ny enhed eller i en anden browser, eller hvis De sletter cookies fra browseren, skal der foretages en afvisning af databehandlingen igen.

Trackingfunktionen behandler kun personlige oplysninger i en anonymiseret form. Der forekommer ikke forbindelser med en specifik, identificeret fysisk person, så der sammenføres data med oplysninger om indehaveren af pseudonymet.

a. Tracking finder sted for at analysere og optimere vores Tjenester og deres anvendelse, samt for at måle, hvor vellykkede, markedsføringskampagner og optimering af visningen af annoncer er.

(1) Formål med databehandlingen
Analyse af brugeradfærd ved hjælp af tracking hjælper os til at kontrollere effektiviteten af vores Tjenester, så de kan optimeres og tilpasses brugernes behov, og så fejlene kan rettes. Desuden tjener de til at bestemme karakteristika vedrørende brugen af vores Tjenester (spændvidde, brugsintensitet, brugerens surf-adfærd), på en statistisk måde, baseret på standardmetoder, for derved at opnå sammenlignelige tal om markedet.

Tracking, som bruges til at måle succesen af reklamekampagner tjener til at optimere vores annoncer for fremtiden og også at muliggøre en tilsvarende optimering af annoncerne for marketingfolk og annoncører. Tracking for at optimere visningen af reklamer har til formål at skræddersy de annoncer, der skal vises til brugerne, skræddersyet til deres interesser, for at øge succesen med markedsføring og dermed øge reklameindtægterne.

(2) Retsgrundlag
for Services, som gør det muligt at spore adfærden hos de pågældende personer til udarbejdelsen af brugerprofilen, kræves der et informeret samtykke i forhold til DSGVO.

(3) Den anvendte trackingmetode i detaljen
a. Oplysninger om behandling

Beskrivelse af tjenesten: Google Analytics
Funktion: Webanalyse
Mulighed for at standse databehandling (Opt-out): tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da
Dataformidling til tredjelande? Nej
I givet fald Afgørelse om tilstrækkeligheden (Artikel 45 DSGVO): -
I givet fald passende garantier (Artikel 46 DSGVO): -

Hvis De bestemmer Dem for ikke at modtage interessebaseret annoncering, kan De besøge hjemmesiden på http://www.youronlinechoices.com/de/, klikke på "Præferencer" og følge instruktionerne for standse brugen af oplysningerne til interessebaseret annoncering, helt eller individuelt. De vil stadig modtage reklamer, men ikke interessebaseret.

8. Betaling med Klarna

For at kunne tilbyde dig de forskellige Klarna betalingsmåder er vi nødt til at videregive dine person- og kontaktoplysninger samt oplysninger om din bestilling til Klarna. Vi vil opfordre dig til at læse vores politik for beskyttelse af persondata for mere information om, hvordan vi indsamler og behandler dine persondata.

Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger.


III. Rettigheder for den involverede person

1. Ret til indsigelse
Hvis vi behandler Deres personlige data for at kunne markedsføre direkte , så har De når som helst ret, med virkning for fremtiden, til at modsætte Dem databehandlingen, som har denne type formål. Dette gælder også for profiling, for så vidt som det er hænger sammen med en sådan direkte markedsføring.

Herudover har De også ret til, som følge af Deres særlige situation, til enhver tid med virkning for fremtiden at modsætte Dem behandling af personoplysninger, der vedrører Dem, i overensstemmelse med Artikel 6 stk. 1 litra e) eller f) DSGVO. Dette gælder også Profiling, som baseret på disse bestemmelser. De kan udøve retten til at modsætte Dem databehandlingen vederlagsfrit. De kan kontakte os på de under I. 2 nævnte kontaktdata.

2. Ret til information
De har retten til at vide, om relevante personoplysninger behandles af os, hvilke personlige oplysninger det i givet fald er, ligesom andre oplysninger i henhold til Artikel 15 DSGVO.

3. Ret til berigtigelse
De har retten til rettelse med det samme af personlige oplysninger om Dem, som ikke er korrrekte (Artikel 16 DSGVO). I henhold til formålet med databehandlingen har De retten til at forlange rettelse af ukorrekte, personlige oplysninger, også efter en supplerende erklæring.

4. Ret til sletning („Retten til at blive glemt“)
De har retten til at forlange af os, at vi straks sletter personoplysninger, som vedrører Dem, medmindre en af de grunde, der nævnes i Artikel 17 stk.1 i DSGVO gør sig gældende og databehandlingen ikke sker af en årsag, der nævnes i Artikel 17 stk. 3 DSGVO, hvor et lovmæssigt formål er påkrævet.

5. Lov om begrænsning af databehandlingen
De har retten til at anmode om en begrænsning af behandlingen af Deres personlige oplysninger, hvis der er givet en forudsætning, som reguleres i Artikel 18 afsnit 1 litra a) til d) i DSGVO.

6. Ret til overførsel af data
De har retten til de personlige data, som vedrører Dem, som De stillet til rådighed for os i et struktureret, konventionelle og maskinlæsbart format. Desuden har De retten til at overføre Deres data til en anden ansvarlig person, uden at vi forhindrer det, og at få en direkte overførsel fra os forudsat, at dette er teknisk muligt. Dette skal altid gælde, hvis grundlaget for databehandlingen er et samtykke eller en aftale og oplysningerne behandles automatisk. Dette gælder ikke for oplysninger, der kun opbevares i papirudgave.

7. Ret til tilbagekaldelse af samtykke
For så vidt, at databehandlingen er baseret på Deres samtykke, har De retten til at tilbagekalde Deres samtykke til enhver tid. Lovligheden af databehandlingen, som blev foretaget på grundlag af samtykke indtil tilbagekaldelsen af det, ændres ikke af tilbagekaldelsen.

8. Ret til at indgive klage
De har retten til at klage til tilsynsmyndighederne.